torsdag 26 januari 2017

Torsdag 26 jan 2017.
En fantastisk dag med stor kreativitet och spännande samtal. Ett 10- tal patienter har målat och tecknat intensivt. Samtal om att gå in i väggen och delvis måla sig ur en depression, något som både personal och patienter vittnar om. En patient säger att trycket över bröstet lättar när hon kommer ner till ateljén. Att måla tillsammans med andra gör att man kommer igång och det känns meningsfullt. Det skapar ett sammanhang och ger framtidshopp. Vid utskrivning får patienten inte bara medicin med sig men också något att jobba vidare på hemma.  Det är en väldigt god stämning i ateljén och många spontana samtal uppkommer om allt mellan himmel och jord! Äntligen har vi kommit igång på riktigt!


fredag 20 januari 2017

Om konstateljén

Konstateljén på Sahlgrenska psykiatri affektiva är klar för verksamhet. Konstnärligt arbete som en del i tillfrisknandet. Ateljén kommer att drivas under ledning av konstnär och mentalskötare Stefan Karlsson i samarbete med övrig sjukvårdspersonal.  Målet är att skapa mening och sammanhang för patienterna med konstens hjälp.

Det ettåriga pilotprojektets förebild är konstateljén på Lillhagens sjukhus under 70 och 80- talet där Stefan jobbade som mentalskötare. I samband med Psykiatrireformen på 90-talet försvann konstterapi verksamheterna från många mentalsjukhus. Förhoppningsvis kan vårt pilotprojekt ändra på detta!

Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Kultur och hälsa har tillsatt medel för driften och följeforskning under 2017.