fredag 30 juni 2017

lördag 17 juni 2017

Följeforskningen av konstateljén kommer att bedrivas av Elisabeth Punzi på Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet http://psy.gu.se/personal?userId=xpunel